INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register komplexov  > Komplex chemické a fyzikálne znečistenie a ohrozenie prírodných zdrojov

Komplex chemické a fyzikálne znečistenie a ohrozenie prírodných zdrojov

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerKomplexov/komplexChemickeAFyzikalneZnecistenieAOhrozeniePrirodnychZdrojov

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerKomplexov/komplexChemickeAFyzikalneZnecistenieAOhrozeniePrirodnychZdrojov:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerKomplexov/komplexChemickeAFyzikalneZnecistenieAOhrozeniePrirodnychZdrojov

Názov: Komplex chemické a fyzikálne znečistenie a ohrozenie prírodných zdrojov

Popis:

Komplex chemické a fyzikálne znečistenie a ohrozenie prírodných zdrojov

Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbeta


Zoznam tried prvkov komplexu

Názov Kód
Izolínia koncentrácie SO2 v ovzduší Tc001
Izolínia koncentrácie NO2 v ovzduší Tc002
Izolínia koncentrácie CO v ovzduší Tc003
Izolínia koncentrácie PM10 v ovzduší Tc004
Areál rovnakej vodnej erózie pôdy Tc005
Areál rovnakej veternej erózie pôdy Tc006
Areál rovnakej kategórie zhutnenia pôdy Tc007
Areál rovnakej citlivosti a odolnosti pôd Tc008
Vyústenie odpadových vôd Tc009
Zdroj znečistenia Tc010
Pomoc