INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register komplexov

Register komplexov

ID :

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerKomplexov

Názov: Register komplexov

Obsah:

Register komplexov obsahuje všetky komplexy krajinných štruktúr (aplikačné schémy) UML modelu katalógu tried prvkov MŽP SR.

Vlastník: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR)

Správca registra: Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

Kontrolný orgán: Rezortná pracovná skupina pre INSPIRE


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbeta


Zoznam komplexov

Názov Krajinná štruktúra Stav
Komplex geológia Prvotná krajinná štruktúra Platný
Komplex ovzdušie - klíma Prvotná krajinná štruktúra Platný
Komplex pôda Prvotná krajinná štruktúra Platný
Komplex reliéf Prvotná krajinná štruktúra Platný
Komplex prírodné stresové javy Prvotná krajinná štruktúra Platný
Komplex voda podzemná Prvotná krajinná štruktúra Platný
Komplex voda povrchová Prvotná krajinná štruktúra Platný
Komplex krajinná pokrývka - CORINE Druhotná krajinná štruktúra Platný
Komplex monitoring Druhotná krajinná štruktúra Platný
Komplex objektov poľnohospodárskeho využitia pôd Druhotná krajinná štruktúra Platný
Komplex sídelných objektov Druhotná krajinná štruktúra Platný
Komplex technických objektov Druhotná krajinná štruktúra Platný
Komplex substrát Druhotná krajinná štruktúra Platný
Komplex drevinnej a bylinnej vegetácie Druhotná krajinná štruktúra Platný
Komplex vodných útvarov Druhotná krajinná štruktúra Platný
Komplex chemické a fyzikálne znečistenie a ohrozenie prírodných zdrojov Terciérna krajinná štruktúra Platný
Komplex ochrana prvkov pamiatkového fondu Terciérna krajinná štruktúra Platný
Komplex ochrana prírody a krajiny Terciérna krajinná štruktúra Platný
Komplex ochrana lesných zdrojov Terciérna krajinná štruktúra Platný
Komplex ochrana nerastných zdrojov Terciérna krajinná štruktúra Platný
Komplex ochrana pôdnych zdrojov Terciérna krajinná štruktúra Platný
Komplex prvkov vyplývajúcich z územného členenia Terciérna krajinná štruktúra Platný
Komplex ochranné pásma a zóny výrobných a technických prostriedkov Terciérna krajinná štruktúra Platný
Komplex ochrana vodných zdrojov Terciérna krajinná štruktúra Platný
Komplex ochrana zdrojov zdravia Terciérna krajinná štruktúra Platný
Pomoc