INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Veľkostná kategória vodného útvaru podľa RSV  > Mimoriadne veľký (nad 10000 km2)

Mimoriadne veľký (nad 10000 km2)

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/VelkostnaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/MimoriadneVelkyNad10000Km2

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/VelkostnaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/MimoriadneVelkyNad10000Km2:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/VelkostnaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/MimoriadneVelkyNad10000Km2

Názov: Mimoriadne veľký (nad 10000 km2)

Popis:

Veľkostná kategória vodného útvaru podľa RSV: Mimoriadne veľký (nad 10000 km2)

Číselník: Veľkostná kategória vodného útvaru podľa RSV


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc