INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov  > OP verejného vodovodu

OP verejného vodovodu

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov/OpVerejnehoVodovodu

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov/OpVerejnehoVodovodu:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov/OpVerejnehoVodovodu

Názov: OP verejného vodovodu

Popis:

Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov: OP verejného vodovodu

Číselník: Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc