INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov  > OP skládok odpadu

OP skládok odpadu

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov/OpSkladokOdpadu

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov/OpSkladokOdpadu:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov/OpSkladokOdpadu

Názov: OP skládok odpadu

Popis:

Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov: OP skládok odpadu

Číselník: Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc