INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov

Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov

Názov: Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov

Popis:

Udáva typ ocranného pásma výrobných a technických objektov


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaHodnota zoznamu kódov

Názov Stav
OP spaľovní Platný
OP odkalísk Platný
OP skládok odpadu Platný
OP priemyselnej prevádzky Platný
OP poľnohospodárskeho dvora Platný
OP dopravnej komunikácie Platný
OP letiska Platný
OP plynovodu Platný
OP ropovodu Platný
OP elektrického vedenia Platný
OP ČOV Platný
OP verejného vodovodu Platný
OP verejnej kanalizácie Platný
Pomoc