INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Typ ochranného pásma prvkov pamiatkového fondu  > OP Pamiatkovej zóny

OP Pamiatkovej zóny

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/TypOchrannehoPasmaPrvkovPamiatkovehoFondu/OpPamiatkovejZony

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/TypOchrannehoPasmaPrvkovPamiatkovehoFondu/OpPamiatkovejZony:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/TypOchrannehoPasmaPrvkovPamiatkovehoFondu/OpPamiatkovejZony

Názov: OP Pamiatkovej zóny

Popis:

Typ ochranného pásma prvkov pamiatkového fondu: OP Pamiatkovej zóny

Číselník: Typ ochranného pásma prvkov pamiatkového fondu


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc