INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Typ ochranného pásma prvkov pamiatkového fondu  > OP národnej kultúrnej pamiatky

OP národnej kultúrnej pamiatky

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/TypOchrannehoPasmaPrvkovPamiatkovehoFondu/OpNarodnejKulturnejPamiatky

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/TypOchrannehoPasmaPrvkovPamiatkovehoFondu/OpNarodnejKulturnejPamiatky:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/TypOchrannehoPasmaPrvkovPamiatkovehoFondu/OpNarodnejKulturnejPamiatky

Názov: OP národnej kultúrnej pamiatky

Popis:

Typ ochranného pásma prvkov pamiatkového fondu: OP národnej kultúrnej pamiatky

Číselník: Typ ochranného pásma prvkov pamiatkového fondu


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc