INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Morfografický typ reliéfu

Morfografický typ reliéfu

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/MorfografickyTypReliefu

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/MorfografickyTypReliefu:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/MorfografickyTypReliefu

Názov: Morfografický typ reliéfu

Popis:

Udáva kategóriu morfografického typu reliéfu


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaHodnota zoznamu kódov

Názov Stav
Neznámy Platný
I1 plochý vrchol (až chrbát) často so štruktúrnymi vrcholmi Platný
I2a vrcholová plošina horizontálne nerozčlenená Platný
I2b vrcholová plošina s drobnými depresiami Platný
I2c vrcholová plošina s drobnými eleváciami Platný
I3 kupolovitý vrchol Platný
I4 chrbát Platný
I5 iniciálny svah Platný
T1 úvalina vcelku Platný
T2 dno úvalinovej doliny Platný
T3 úvalinová dolina vcelku Platný
T4 dno svahovej doliny Platný
T5 svahová dolina vcelku Platný
T6 svah transportný Platný
T7 svahová plošina Platný
T8 rozsiahla akumulačná rovina Platný
T9 strž Platný
T10 skalný zráz Platný
K1a široká poriečna niva Platný
K1b úzka niva horských potokov Platný
K2 vejár Platný
K3a uzavretá depresia - závrt Platný
K3b uzavretá depresia - mŕtve rameno Platný
K4 riečne koryto v záreze (prirodzenom aj antropogénnom) Platný
K5 svah v úpätnej polohe Platný
S1 sedlo Platný
S2 zosuvný svah Platný
S3 výrazne zvlnený svah Platný
S4 terasovaný svah Platný
S5 svah rozčlenený výmoľmi a drobnými dolinami Platný
S6 ťažobná jama, príp. kameňolom vcelku Platný
S7 dno vodnej nádrže Platný
X1 úsypiskové kužele Platný
X2 ľadovcové kotly Platný
Iný Platný
Pomoc