INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Hĺbková kategória vodného útvaru podľa RSV

Hĺbková kategória vodného útvaru podľa RSV

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/HlbkovaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/HlbkovaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/HlbkovaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv

Názov: Hĺbková kategória vodného útvaru podľa RSV

Popis:

Udáva hĺbkovú kategóriu vodného útvaru podľa rámcovej smernice o vodách


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaHodnota zoznamu kódov

Názov Stav
V - veľmi plytké (pod 3m) Platný
S - plytké (3-15m) Platný
D - hlboké (nad 15m) Platný
Pomoc