INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Geomorfologický podcelok

Geomorfologický podcelok

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/GeomorfologickyPodcelok

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/GeomorfologickyPodcelok:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/GeomorfologickyPodcelok

Názov: Geomorfologický podcelok

Popis:

Názov geomrfologickej jednotky príslušnej hierarchickej úrovne v zmysle členenia Mazúr, E., Lukniš M., 1986: Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Časť Slovensko


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaHodnota zoznamu kódov

Názov Stav
Neurčený Platný
Abovská pahorkatina Platný
Babia hora Platný
Balocké vrchy Platný
Beštiny Platný
Bielokarpatské podhorie Platný
Bodrocká rovina Platný
Bogota Platný
Bor Platný
Bošácke bradlá Platný
Bralná Fatra Platný
Breznianska kotlina Platný
Brezovské Karpaty Platný
Bučenská vrchovina Platný
Budín Platný
Bujanovské vrchy Platný
Bukovce Platný
Bystrianske podhorie Platný
Bystrická brázda Platný
Bystrická vrchovina Platný
Bystrické podolie Platný
Bytčianska kotlina Platný
Bzoviská pahorkatina Platný
Cinobanské predhorie Platný
Čachtické Karpaty Platný
Čenkovská niva Platný
Čierťaž Platný
Dačolomská planina Platný
Detvianska kotlina Platný
Detvianske predhorie Platný
Devínske Karpaty Platný
Diviacka pahorkatina Platný
Dobšinské predhorie Platný
Dolnomoravská niva a Myjavská niva Platný
Dolnovážska niva Platný
Dolný vrch Platný
Domanižská kotlina Platný
Dúbrava Platný
Ďumbierske Tatry Platný
Dyjsko-moravská niva Platný
Fabova hoľa Platný
Fiľakovská brázda Platný
Flochovský chrbát Platný
Gbelský bor Platný
Gemerská pahorkatina Platný
Hajnáčska vrchovina Platný
Handlovská kotlina Platný
Hanušovská pahorkatina Platný
Havranie vrchy Platný
Heľpianske podolie Platný
Hnilecké vrchy Platný
Hodrušská hornatina Platný
Holička Platný
Horeňovo Platný
Hornádske podolie Platný
Hornádske predhorie Platný
Hornokysucké podolie Platný
Horný vrch Platný
Hôľna Fatra Platný
Hrádok Platný
Hromovec Platný
Hronská niva Platný
Hronská pahorkatina Platný
Humenské podolie Platný
Humenské vrchy Platný
Choč Platný
Ilavská kotlina Platný
Iňačovská tabuľa Platný
Inovecké predhorie Platný
Ipeľská kotlina Platný
Ipeľská niva Platný
Ipeľská pahorkatina Platný
Jakubianska brázda Platný
Jasová planina Platný
Jastrabská vrchovina Platný
Javorianska hornatina Platný
Javorinská hornatina Platný
Javorský Beskyd Platný
Jelenec Platný
Jelšavský kras Platný
Kapušianske pláňavy Platný
Klenovské vrchy Platný
Knola Platný
Kobylináč Platný
Kojšova hoľa Platný
Koniarska planina Platný
Kopec Platný
Kornická brázda Platný
Košická kotlina Platný
Kozmálovské vŕšky Platný
Krahulčie vrchy Platný
Kráľovohoľské Tatry Platný
Krásňanská kotlina Platný
Krivánska Fatra Platný
Kubínska hoľa Platný
Kunešovská hornatina Platný
Kýčerská hornatina Platný
Kysucké bradlá Platný
Laborecká niva Platný
Laborecká rovina Platný
Latorická rovina Platný
Lehotská planina Platný
Levočská vrchovina Platný
Levočská vysočina Platný
Levočské planiny Platný
Liptovská kotlina Platný
Lomnianska vrchovina Platný
Lopejská kotlina Platný
Lopenícka hornatina Platný
Ľubotínska pahorkatina Platný
Ľubovnianska kotlina Platný
Lúčanská Fatra Platný
Lučenecká kotlina Platný
Lysec Platný
Makovica Platný
Malá Magura Platný
Malachovské predhorie Platný
Malčická tabuľa Platný
Málinské vrchy Platný
Manínska vrchovina Platný
Medvedie chrbty Platný
Medzibodrocké pláňavy Platný
Mernícka pahorkatina Platný
Milič Platný
Modrokamenské úboče Platný
Mošník Platný
Mošovská pahorkatina Platný
Mučínska vrchovina Platný
Muránska planina Platný
Nastaz Platný
Nitrianska niva Platný
Nitrianska pahorkatina Platný
Nitrické vrchy Platný
Nízke Javorníky Platný
Nízky Inovec Platný
Nízky Vtáčnik Platný
Novoveská plošina Platný
Ondavská niva Platný
Ondavská rovina Platný
Oravická Magura Platný
Oslianska kotlina Platný
Ošust Platný
Paráč Platný
Petrovská vrchovina Platný
Petrovské podhorie Platný
Pezinské Karpaty Platný
Pilsko Platný
Pipitka Platný
Plešivská planina Platný
Podhradská kotlina Platný
Podlysecká brázda Platný
Podmalokarpatská zníženina Platný
Podmanínska pahorkatina Platný
Podslanská pahorkatina Platný
Podvihorlatská pahorkatina Platný
Pokryvy Platný
Polhoranská vrchovina Platný
Ponická vrchovina Platný
Popradská kotlina Platný
Popriečny Platný
Povraznícka brázda Platný
Pozdišovský chrbát Platný
Predné vrchy Platný
Prievidzská kotlina Platný
Prosečné Platný
Rača Platný
Raj Platný
Rajecká kotlina Platný
Rázdiel Platný
Repisko Platný
Revúcke podolie Platný
Rimavská kotlina Platný
Roháčka Platný
Rohy Platný
Rudnianska kotlina Platný
Senianska mokraď Platný
Senická pahorkatina Platný
Sielnické vrchy Platný
Sihlianska planina Platný
Silická planina Platný
Sitnianska vrchovina Platný
Skalický hájik Platný
Skalka Platný
Skalky Platný
Sklabinské podhorie Platný
Skorušina Platný
Slatinská kotlina Platný
Sliačska kotlina Platný
Slovenský raj Platný
Sľubica Platný
Smrekovica Platný
Sobranecká rovina Platný
Sokol Platný
Sopotnické vrchy Platný
Stolica Platný
Stráže Platný
Súčanská vrchovina Platný
Súľovské skaly Platný
Šarišské podolie Platný
Šimonka Platný
Šiprúň Platný
Šípska Fatra Platný
Šútovské podhorie Platný
Tatranské podhorie Platný
Toplianska niva Platný
Trebišovská tabuľa Platný
Trenčianska kotlina Platný
Trenčianska vrchovina Platný
Trnavská pahorkatina Platný
Tŕstie Platný
Turčianske nivy Platný
Turecká Platný
Turnianska kotlina Platný
Turovské predhorie Platný
Ublianska pahorkatina Platný
Unínska pahorkatina Platný
Valčianska pahorkatina Platný
Varínske podolie Platný
Važecký chrbát Platný
Veľký Inovec Platný
Veľký Tribeč Platný
Veterný vrch Platný
Vihorlat Platný
Vikartovská priekopa Platný
Vojenné Platný
Vojšín Platný
Vranovská pahorkatina Platný
Vršatské bradlá Platný
Východné Tatry Platný
Vysoká Poľana Platný
Vysoké Javorníky Platný
Vysoký Inovec Platný
Vysoký Vtáčnik Platný
Vyšehrad Platný
Zádielska planina Platný
Zadné hory Platný
Zadné vrchy Platný
Záhorské pláňavy Platný
Záhradnianska brázda Platný
Zalužická pahorkatina Platný
Zámčisko Platný
Západné Tatry Platný
Závadská tabuľa Platný
Závozská vrchovina Platný
Zlatý stôl Platný
Zliechovská hornatina Platný
Zobor Platný
Zuberská brázda Platný
Zvolen Platný
Zvolenská pahorkatina Platný
Žalostinská vrchovina Platný
Ždiarska brázda Platný
Železnícke predhorie Platný
Žilinská pahorkatina Platný
Žitavská niva Platný
Žitavská pahorkatina Platný
Župkovská brázda Platný
Pomoc