INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Geomorfologická časť

Geomorfologická časť

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/GeomorfologickaCast

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/GeomorfologickaCast:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/GeomorfologickaCast

Názov: Geomorfologická časť

Popis:

Názov geomrfologickej jednotky príslušnej hierarchickej úrovne v zmysle členenia Mazúr, E., Lukniš M., 1986: Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Časť Slovensko


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaHodnota zoznamu kódov

Názov Stav
Neurčená Platný
Bajtavská brána Platný
Bánovská pahorkatina Platný
Banská kotlina Platný
Banské predhorie Platný
Basky Platný
Baštianska kotlina Platný
Bátovská pahorkatina Platný
Bebravská niva Platný
Belianska kotlina Platný
Belianska vrchovina Platný
Belianske kopce Platný
Belianske Tatry Platný
Bešianska pahorkatina Platný
Biele hory Platný
Blhovská vrchovina Platný
Blžská tabuľa Platný
Bojnianska pahorkatina Platný
Borčianska brázda Platný
Brančské bradlá Platný
Bratislavské predhorie Platný
Breznické podolie Platný
Brhlovské podhorie Platný
Bučeň Platný
Búčske terasy Platný
Bukovská brázda Platný
Butkovská brázda Platný
Butkovské bradlá Platný
Ciglianske predhorie Platný
Čajkovská zníženina Platný
Čebovská pahorkatina Platný
Červené vrchy Platný
Čičmianska kotlina Platný
Čiližská mokraď Platný
Demänovské vrchy Platný
Devínska brána Platný
Devínska Kobyla Platný
Dobrovodská kotlina Platný
Dolnonitrianska niva Platný
Drieňov Platný
Drieňovské podhorie Platný
Dudvážska mokraď Platný
Ďumbier Platný
Galmus Platný
Galovianske háje Platný
Gemerské terasy Platný
Hámorská brázda Platný
Hladké vrchy Platný
Hnilecké podolie Platný
Holázne Platný
Homoľské Karpaty Platný
Hontianske terasy Platný
Hornianske predhorie Platný
Hostická kotlina Platný
Hronská tabuľa Platný
Hruštínske podolie Platný
Hurbanovské terasy Platný
Hybianska pahorkatina Platný
Chlmecké pahorky Platný
Chminianska brázda Platný
Chočské podhorie Platný
Chrbát Platný
Ipeľská brázda Platný
Jasenovská hornatina Platný
Javorinka Platný
Javornícka brázda Platný
Javornícka hornatina Platný
Jelšavské podolie Platný
Jelšovská pahorkatina Platný
Kežmarská pahorkatina Platný
Kľak Platný
Kluknavská kotlina Platný
Kňaží štôl Platný
Kokavská brázda Platný
Kolačkovský chrbát Platný
Koločnianska brázda Platný
Koločnianska vrchovina Platný
Kordícka brázda Platný
Kostolianska kotlina Platný
Košická rovina Platný
Kráľova hoľa Platný
Krivánske Veterné hole Platný
Krivoštianka Platný
Kšinianska kotlina Platný
Kuchynská hornatina Platný
Kurimská brázda Platný
Kýčery Platný
Kyjovská planina Platný
Kyslinky Platný
Kysucká kotlina Platný
Lakšárska pahorkatina Platný
Lamačská brána Platný
Lazianska vrchovina Platný
Lesnianska planina Platný
Levočská kotlina Platný
Levošské úboče Platný
Licinská pahorkatina Platný
Liptovské kopy Platný
Liptovské nivy Platný
Liptovské Tatry Platný
Lomnická pahorkatina Platný
Lošonská kotlina Platný
Lovinobanská brázda Platný
Ľubeľská pahorkatina Platný
Ľubické predhorie Platný
Lúčanské Veterné hole Platný
Lúčinská kotlina Platný
Lúžňanská kotlina Platný
Lysianska brázda Platný
Málinská brázda Platný
Maníny Platný
Martinské predhorie Platný
Martovská mokraď Platný
Matiašovské háje Platný
Medzevská pahorkatina Platný
Medzilaborecká brázda Platný
Mikovská brázda Platný
Mirošovská brázda Platný
Muránska brázda Platný
Nedze Platný
Nitrianska tabuľa Platný
Nitrianske vŕšky Platný
Novobanská kotlina Platný
Novohradské terasy Platný
Novoveská kotlina Platný
Novozámocké pláňavy Platný
Ohradzianska kotlina Platný
Ochodnická vrchovina Platný
Okoličnianska mokraď Platný
Oľšavická planina Platný
Olšavské predhorie Platný
Osnica Platný
Osobitá Platný
Ostrogrúnska kotlina Platný
Ostrý Platný
Osturnianska brázda Platný
Oždianska pahorkatina Platný
Papínska brázda Platný
Plavecké predhorie Platný
Plešivec Platný
Podchočská brázda Platný
Podmalokarpatská pahorkatina Platný
Podvršatská brázda Platný
Pokoradzská tabuľa Platný
Poltárska pahorkatina Platný
Popradská rovina Platný
Porubská brázda Platný
Potônska mokraď Platný
Pôtorská pahorkatina Platný
Prašivá Platný
Predná hoľa Platný
Prenčovská kotlina Platný
Priehyba Platný
Prochotská kotlina Platný
Púchovská vrchovina Platný
Rakovská hornatina Platný
Raslavická brázda Platný
Repejovská brázda Platný
Rimavské podolie Platný
Roháče Platný
Rokoš Platný
Rokošské predhorie Platný
Roňavská brána Platný
Rovnianska vrchovina Platný
Rozsutce Platný
Runinská kotlina Platný
Ruská kotlina Platný
Ružbašské predhorie Platný
Salašská brázda Platný
Salatíny Platný
Salibská mokraď Platný
Santovská pahorkatina Platný
Sebechlebská pahorkatina Platný
Sedlická brázda Platný
Sedlická kotlina Platný
Selecká kotlina Platný
Sikenická mokraď Platný
Silické úbočie Platný
Sitnianske predhorie Platný
Sitno Platný
Sivý vrch Platný
Skýcovská vrchovina Platný
Slanské podolie Platný
Slatinská brázda Platný
Slovenská brána Platný
Smolenická vrchovina Platný
Smrečianska pahorkatina Platný
Sokol Platný
Staroveská kotlina Platný
Strážov Platný
Stredonitrianska niva Platný
Strekovské terasy Platný
Stropkovská brázda Platný
Stupavské predhorie Platný
Súčanská kotlina Platný
Suchý Platný
Súľovská kotlina Platný
Šarišský vrch Platný
Širocká brázda Platný
Štefanovská kotlina Platný
Štiavnická brázda Platný
Štítnicke podolie Platný
Štrbská pahorkatina Platný
Šúr Platný
Šurická brázda Platný
Tarbucka Platný
Temešská vrchovina Platný
Teplická kotlina Platný
Teplická vrchovina Platný
Toryská pahorkatina Platný
Tribečské podhorie Platný
Trnavská tabuľa Platný
Úľanská mokraď Platný
Uličská kotlina Platný
Vadičovská brázda Platný
Valická pahorkatina Platný
Veličnianska kotlina Platný
Veľkopoľská vrchovina Platný
Veľký vrch Platný
Vestenická brána Platný
Vígľaš Platný
Vihorlatská hornatina Platný
Vlašská kotlina Platný
Vojnianske podhorie Platný
Vrbovská pahorkatina Platný
Vrícka kotlina Platný
Vršatské predhorie Platný
Vyhnianska brázda Platný
Vysoké Tatry Platný
Vysoké Vršatce Platný
Vysoký Tribeč Platný
Vyšehradská brána Platný
Zalabský chrbát Platný
Zálužianska pahorkatina Platný
Zázrivská brázda Platný
Zborovská kotlina Platný
Zlatnianske predhorie Platný
Zlatobanská kotlina Platný
Zliechovská kotlina Platný
Zubácka brázda Platný
Žarnovické podolie Platný
Železnícka brázda Platný
Župkovská vrchovina Platný
Pomoc