INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Funkcia lesa

Funkcia lesa

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/FunkciaLesa

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/FunkciaLesa:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/FunkciaLesa

Názov: Funkcia lesa

Popis:

Funkčná kategorizácia vychádza zo zákona č. 326/2005 Zb.


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaHodnota zoznamu kódov

Názov Stav
Produkčný - bez ochrannej funkcie Platný
Lesy na nepriaznivých stanovištiach - ochranný les Platný
Vysokohorské lesy s protieróznou a protilavínoznou funkciou - ochranný les Platný
Lesy v pásme kosodreviny - ochranný les Platný
Ostatné pôdoochranné lesy - ochranný les Platný
Vodoochranný - les osobitného určenia Platný
Kúpeľno-liečebný - les osobitného určenia Platný
Zdravotno-rekreačný - les osobitného určenia Platný
Poľovný (zverník) - les osobitného určenia Platný
Les v chránenom území - les osobitného určenia Platný
Protiimisný - les osobitného určenia Platný
Vedecko-výchovný - les osobitného určenia Platný
Pomoc