INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Ekologický stav vodného útvaru podľa RSV

Ekologický stav vodného útvaru podľa RSV

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/EkologickyStavVodnehoUtvaruPodlaRsv

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/EkologickyStavVodnehoUtvaruPodlaRsv:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/EkologickyStavVodnehoUtvaruPodlaRsv

Názov: Ekologický stav vodného útvaru podľa RSV

Popis:

Udáva kategóriu ekologického stavu vodného útvaru podľa rámcovej smernice o vodách


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaHodnota zoznamu kódov

Názov Stav
Neaplikuje sa Platný
H - veľmi dobrý Platný
G - dobrý Platný
M - stredný Platný
P - poškodený Platný
B - zničený Platný
Pomoc