INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Ekologický potenciál vodného útvaru podľa RSV

Ekologický potenciál vodného útvaru podľa RSV

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/EkologickyPotencialVodnehoUtvaruPodlaRsv

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/EkologickyPotencialVodnehoUtvaruPodlaRsv:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerCiselnikov/EkologickyPotencialVodnehoUtvaruPodlaRsv

Názov: Ekologický potenciál vodného útvaru podľa RSV

Popis:

Udáva kategóriu ekologického potenciálu vodného útvaru podľa rámcovej smernice o vodách


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaHodnota zoznamu kódov

Názov Stav
Neaplikuje sa Platný
Dobrý a vyšší Platný
Stredný Platný
Poškodený Platný
Zničený Platný
Pomoc