INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Právne upozornenie

Právne upozornenie

Na informácie na týchto webstránkach sa vzťahujú pravidlá používania k Systému registrov ENIPI, vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, a upozornenie o autorských právach.

Systém registrov ENIPI poskytuje verejnosti, štátnym a súkromným organizáciám strojovo čitateľné údaje pre účely plnenia povinností vyplývajúcich z INSPIRE legislatívy ako aj požiadaviek iných oblastí a technologických prostredí.

Pravidlá používania k Systému registrov ENIPI

Prevádzka a použitie obsahu a funkcionality Systému registrov ENIPI podlieha dolu uvedeným pravidlám. Používanie Systému registrov ENIPI predpokladá, že s týmito pravidlami bezvýhradne súhlasíte.

Odmietnutie zodpovednosti

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) poskytuje túto webovú stránku hlavne za účelom zvýšenia verejného prístupu k informáciám o svojich iniciatívach. Naším cieľom je poskytovať tieto informácie včas a správne. Ak budeme upozornení na chyby, pokúsime sa ich napraviť. MŽP SR ani SAŽP však nenesú žiadnu zodpovednosť, ani nijak inak neručia za informácie uvedené na týchto webových stránkach.

Upozornenie o autorských právach

MŽP SR, SAŽP, 2015
CC BY Creative Commons Attribution
Opakované použitie je povolené pod podmienkou uvedenia zdroja.


Námety a pripomienky zasielajte na kontakty za Slovenskú agentúru životného prostredia

Pomoc