INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Kontakt

Kontakt

 

Správca obsahu

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia informatiky
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Ing. Martin Tuchyňa, PhD.
Telefón: +421 048 4374 523
E-mail: martin.tuchyna@enviro.gov.sk

www.minzp.sk
Pomoc