INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI

Systém registrov ENIPI

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi

Názov: Systém registrov ENIPI

Správca systému registrov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR)

Obsah:

Systém registrov Environmentálnej infraštruktúry priestorových informácií (SR ENIPI) Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) je informačný systém určený na správu Katalógu objektov rezortu MŽP SR ako aj ďalších registrov. Tieto je možné opätovne využiť tak pre účely plnenia povinností vyplývajúcich z INSPIRE legislatívy ako aj požiadaviek iných oblastí a technologických prostredí. SR ENIPI zahŕňa celý rad položiek, ktoré vyžadujú jasný opis a možnosť odkazovať sa na ne pomocou jedinečných referencovateľných identifikátorov. Príklady takýchto položiek sú triedy prvkov a ich atribúty, číselníky (zoznamy hodnôt) a dátové typy), alebo zdroje tried prvkov a ich atribútov. Registre tak poskytujú spôsob a prostriedky pre priradenie identifikátorov položiek a ich označeniam, definíciám a popisom.

Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbeta


Zoznam registrov

  Názov registra
1 Register UML modelu katalógu tried prvkov
2 Register krajinných štruktúr
3 Register komplexov
4 Register tried prvkov
5 Register číselníkov a dátových typov
6 Register zdrojov tried prvkov a atribútovSR ENIPI je založený na softvéri Re3gistry, ktorý bol vyvinutý v rámci Aktivity 1.17 Programu ISA: A Reusable INSPIRE Reference Platform (Opätovne využiteľná INSPIRE referenčná platforma). Jeho následná modifikácia je realizovaná Datacentrom SAŽP v spolupráci s aktivitami INSPIRE maintenance and implementation group (MIWP-6: Registers). Ďalšie detaily.

Pomoc